SMHIs vetenskapliga råd

SMHIs vetenskapliga råd ska vara ett strategiskt stöd för långsiktig utveckling av SMHIs forskning, säkerställa relevans och främja vetenskaplig kvalitet.

SMHIs vetenskapliga råd består av ledamöter från myndigheter, universitet och högskolor, med anknytning till forskning inom klimat och miljö. Det leds av chefen för forskningsavdelningen på SMHI.

Ledamöter är:

  • Linda Bergqvist Ampel, Formas
  • Georgia Destouni, Stockholms universitet
  • Erland Källén, Stockholms universitet
  • Anna Rutgersson, Uppsala universitet
  • Per Sundström, MSB
  • Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket
  • Jessica Umegård, VINNOVA
  • Anders Ynnerman, Linköpings universitet