Prenumerera på rapportserier och rapporter

Du kan prenumerera på SMHIs rapporter via nedanstående RSS-flöden.

SMHI rapporter är uppdelade på sju officiella rapportserier indelade efter ämnesområde. R-seriernas rapporter är skrivna på engelska för en internationell publik. Rapporterna i serierna Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi och Klimatologi är oftast skrivna på svenska.

Serie: Meteorologi

www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-meteorologi-1.18356

Serie: Hydrologi

www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-hydrologi-1.18357

Serie: Oceanografi

www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-oceanografi-1.18358

Serie: Klimatologi

SMHIs rapportserie: Klimatologi

Serie: RMK (Report Meteorology and Climatology)

www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-rmk-meteorologi-och-klimatologi-1.18360

Serie: RH (Report Hydrology)

www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-rh-hydrologi-1.18361

Serie: RO (Report Oceanography)

​http://www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-ro-oceanografi-1.18362