Klimatet igår, idag och imorgon

Hur är kunskapsläget kring hur klimatet förändras? Vad kan klimatmodeller och klimatscenarier ge oss för information om klimatet i framtiden? Se SMHIs Markku Rummukainen och Erik Kjellström berätta om klimat på en pressträff på Naturvårdsverket med anledning av IPCCs kommande klimatrapport.

Markku Rummukainen: Om klimatet igår och idag – mätningar och processer

De senaste årens forskning bekräftar att klimatet fortsätter att förändras. Kunskapen om klimatprocesser och återkopplingar har utvecklats vidare, vilket bidrar till studier om klimatkänsligheten.

Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att öka. Under de senaste åren har även metanhalten i atmosfären börjat öka igen, från att ha legat förhållandevis stilla under ett antal år efter en tidigare längre tids ökning.

Ökningen av den globala medeltemperaturen ger ett övergripande mått på den pågående klimatförändringen, men det beskriver inte klimatförändringens alla olika ansikten. Att klimatet förändras ses även i förändringar i till exempel havet och isarna. Den långsiktiga temperaturtrenden visar ändå att varje årtionde det senaste halvseklet varit varmare än det föregående.

Under kortare perioder kan trenden variera och till exempel under de senaste 10-15 åren har den globala medeltemperaturen inte ökat markant. Det verkar sammanfalla med den inbyggda naturliga variationen i klimatsystemet, speciellt skillnader i värmelagringen i världshaven mellan olika perioder, men även fått draghjälp av solvariabilitet och mindre vulkanutbrott.

Under presentationen ger Markku också exempel på kunskap om återkopplingar i klimatsystemet fungerar, och studier av klimatkänsligheten.

Erik Kjellström: Klimatet imorgon – modeller och scenarier

Klimatmodellerna har successivt förbättrats över tiden. Mer komplexa klimatmodeller beskriver nu verkligheten på ett bättre sätt än vad modellerna gjorde 2007.

Nytt i IPCCs kommande rapport är utsläppsscenarierna. De nya scenarierna kallas RCP, Representative Concentration Pathways (representativa koncentrationsförändringar). De berättar hur koldioxidhalten i atmosfären ändras i framtiden.

Vid jämförelse av klimatsimuleringar utifrån de gamla utsläppsbaserade SRES-scenarierna och de nya RCPerna är resultaten i stort likartade, men bland RCPerna finns också ett scenario med mindre ökning i koldioxidhalten och därigenom en måttligare uppvärmning.

Generellt förväntas uppvärmningen bli kraftigare över kontinenterna, allra kraftigast i norr över Arktis. För nederbörd blir det torrare i redan torra områden och blöta områden blir ännu blötare.

Erik avslutar med att berätta om CORDEX, ett internationellt initiativ av detaljerade regionala klimatsimuleringar över världens alla kontinenter. De regionala scenarierna kan med större detaljrikedom berätta om extremhändelser, till exempel häftigare skyfall.