Framgångsrik forskning i EU-projekt

Forskare från SMHIs forskningsavdelning har deltagit i 38 projekt finansierade av EUs sjunde ramprogram för forskning och utveckling. I fem av projekten har forskare från SMHI varit koorinatorer.

EUs sjunde ramprogram FP7 har fördelat forskningspengar till europeiska projekt under 2007-2013. Deltagande i EU-projekt har bidragit till att SMHI nu är en internationell forskningsaktör att räkna med.

­– Vi kan se tillbaka på en period där vår forskning vuxit och internationaliserats, och vi har stärkt våra kontakter med andra europeiska forskargrupper, säger Pontus Matstoms, forskningschef på SMHI.

Horisont 2020 tar vid

Med goda erfarenheter från FP7 och en uppbyggd administrativ kompetens ser han fram emot de första projekten inom påföljande program Horisont 2020:

– Vi har en bra grund, men samtidigt en utmaning i att hitta en nationell form för kompletterande finansiering som kompenserar de lägre ersättningsnivåer som vi ser i det nya ramprogrammet. Vi tror fortsatt på att utveckla kunskap för SMHIs och det svenska samhällets behov samtidigt som vi stärker innovativ europeisk forskning i en global värld.

 

FP7-projekt från sista utlysningen – SMHI koordinator

FP7-projekt sista utlysningen - SMHI deltagare