Forskning RSS

....

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Strombäck,Lena
  A web based analysis and scenario tool for eutrophication of inland waters for Sweden and Europe
  2019
  In: Environmental Modelling & Software, Vol. 111, 259-267 p.
  DOI: 10.1016/j.envsoft.2018.07.012
 2. Parajka,Juraj
  MODIS snowline elevation changes during snowmelt runoff events in Europe
  2019
  In: Journal of Hydrology and Hydromechanics, Vol. 67, no 1, 101-109 p.
  DOI: 10.2478/johh-2018-0011
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Karlson,Bengt
  Miljöövervakning av växtplankton i Kattegatt och Östersjön med rDNA-barcoding och mikroskopi
  2018
 2. Andersson,Camilla
  Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Strombäck,Lena
  A web based analysis and scenario tool for eutrophication of inland waters for Sweden and Europe
  2019
  In: Environmental Modelling & Software, Vol. 111, 259-267 p.
  DOI: 10.1016/j.envsoft.2018.07.012
 2. Parajka,Juraj
  MODIS snowline elevation changes during snowmelt runoff events in Europe
  2019
  In: Journal of Hydrology and Hydromechanics, Vol. 67, no 1, 101-109 p.
  DOI: 10.2478/johh-2018-0011
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Karlson,Bengt
  Miljöövervakning av växtplankton i Kattegatt och Östersjön med rDNA-barcoding och mikroskopi
  2018
 2. Andersson,Camilla
  Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering