Konferens om östersjömålen

Hur kan de internationella målen för Östersjöns miljö mötas? Inom ramen för forskningsprogrammet Bonus inbjuds intressenter att ta del av och senaste rönen.

Konferensen “An outlook to the future Baltic Sea: how can we reach the targets of the Baltic Sea Action Plan?” arrangeras i Stockholm den 7 december.
 
Forskningsprojekten ECOSUPPORT och RECOCA kommer att presentera scenarier för olika fall med näringstillförsel till havet och över land, i nuvarande och i framtida klimat.
 
Konferensen ger intressenter möjlighet att utvärdera de senaste resultaten.

Arrangörer är SMHI, Baltic Nest Institute, ECOSUPPORT och RECOCA.

Algblomning Östersjön