Klimatstudie presenteras i Durban

Sydafrika är en av de regioner som drabbas hårt av klimatförändringar. I samband med klimatförhandlingarna i Durban presenterar SMHI en studie om klimatanpassning för östra Sydafrika.

I samband med de internationella klimatförhandlingarna i Durban arrangeras en rad sidoevenemang och utställningar.

Som inledning till ett sido-evenemang runt klimat och säkerhet den 6:e december, i EU´s paviljong, kommer en studie om klimatanpassning för östra Sydafrika att presenteras.
 
SMHI-forskare har tillsammans med sydafrikanska forskare och andra aktörer arbetat fram förslag på en rad åtgärder för områden som jordbruk, vattentillgång och naturresurser. Ett viktigt inslag i klimatstudien är att peka på hur viktigt det är att arbeta med anpassningsfrågor, och att man måste se till effekter på det lokala planet. Tillgång till vatten, skydd mot skyfall och översvämningar är några exempel.

Lokala behov viktigt

- Klimatförändringar kan leda till ändrade levnadsvillkor för många människor. Om inte globala förhandlingar och nationell planering tar hänsyn till lokala behov av anpassning finns risk för konflikter, såväl på nationella, regionala som transnationella skalor, säger Lotta Andersson, forskare SMHI.

- Dessutom kan klimatförändringar leda till att nationella myndigheter får försämrade möjligheter att tillgodose lokala behov, vilket kan ge upphov till konflikter på lokal nivå.

Utställning om klimat

SMHI finns även på plats i Durban med en utställning där olika aspekter av klimatfrågor visas. Bland annat kan besökarna ta del av filmen Urban Water Vision som handlar om hur städer måste anpassas efter mer och intensivare skyfall i framtiden.

Utställningmontern delas med Stockholm Environment Institute (SEI), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), samt Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR).
Sido-evenemanget i EU-paviljongen arrangeras av SMHI i samarbete med FOI, och CSPR.