Vattenwebb och kustzonmodellen

SMHIs oceanografiska forskningsenhet utvecklar den svenska kustzonsmodellen och delar data från modellen på SMHI:s Vattenwebb.

SMHI Vattenwebb innehåller öppna data från mätningar, den hydrologiska modellen för Sverige (S-HYPE, hypeweb.smhi.se) och den svenska kustzonsmodellen (SCM-modellen). Data på Vattenwebb är öppet tillgängliga för nedladdning.

SCM-modellen utvecklas i nära samarbete mellan SMHIs oceanografiska forskningsenhet och de oceanografiska observatörer som arbetar vid SMHI.

Vattenwebb förstasida
Utforska information om hydrologi i Sverige och den svenska kustzonen i Vattenwebb.