Per Pemberton

Per Pemberton

Per Pemberton

Telefon: 011-495 89 84

  • Havs- och havsismodellering i Arktis och Östersjön
  • Marin fjärranalys
  • Ismätningar