Moa Edman, Oceanografisk Forskning

Moa Edman

Telefon: 031 - 751 89 94

Jag är forskare inom oceanografi/biogeokemisk modellering med inriktning mot det inorganiska kolsystemet, främst i Östersjöområdet. Jag disputerad år 2013 inom BONUS+ projektet Baltic-C, och har därefter jobbat inom formas projektet SHIpH, och är nu post doc. på SMHI med inriktning mot kustzonsmodellering.

Forskningsintressen:

  • Biogeokemisk modellering
  • Löst oorganiskt kol i kusthav