Matthias Gröger, oceanografisk forskning

Matthias Gröger

Matthias Gröger

Telefon: 011-495 87 27

Forskningsområden:

  • Fysiska och biogeokemiska processer och deras känslighet för klimatförändringar
  • Cirkulation och dynamik i kustbassänger på höga latituder, samt deras utbyte med öppna havet
  • Modellering av hav, atmosfär, kol- och näringsämnescykler
  • Regional nedskalning av globala klimatmodeller