Karin Borenäs, oceanografisk forskning

Karin Borenäs

Karin Borenäs

Telefon: 031-751 89 67

  • Ismodellering
  • Ismätningar
  • Tunga bottenströmmar
  • Långa tidsserier