Oceanografiska beräkningar och data

Vi kan på begäran tillhandahålla oceanografiskt modellerade data. Information om några av de tillgängliga modellkörningar och parametrar från vilka SMHIs oceanografiska forskningsgrupp kan tillhandahålla data finns i den bifogade filen.

NEMO-Nordic modellområde med batymetri (bottenterräng)
NEMO-Nordic modellområde med batymetri (bottenterräng). Förstora Bild