Vad gör vi?

Vårt arbete är till stor del inriktat på att göra förbättringar av vårt numeriska prognossystem.Ett centralt arbetsfält är att förbättra initialtillståndet, så kallat dataassimilering. Ett annat är att förbättra den fysikaliska beskrivningen av olika processer, parametrisering.

På senare tid har vi inriktat oss på modeller med högre upplösning, på mesoskalan, vilket ställer nya krav på både dataassimilering och parametrisering. Vindkraft är intresant i detta sammanhang.Statistisk tolkning och ensembleprognoser används för att utnyttja resultaten från prognosmodellerna påett bättre sätt.Nowcasting är ett mycket tillämpat forskningsområde, som syftar till förbättringar på prognoser kortare än några timmar, inriktade t.ex. mot flyg- och landtrafik. Vidare utvecklar vi de komplexa datasystemen, t.ex. parallellisering och optimering av program.