Per Kållberg

Per Kållberg porträtt

Jag började på SMHI redan under Stockholmstiden (före 1975). Min bakgrund är dynamisk meteorologi med en Fil.Lic. från Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet där jag också arbetade som lärare under ett antal år.
Från 1976 till 1982 och återigen från 1993 till 2006 arbetade jag vid det Europeiska centret för medellånga väderprognoser (ECMWF) där mitt arbete först handlade om regionala numeriska prognoser, men därefter huvudsakligen om återanalyser av jordens väder från 1958 till 2009.
På SMHI har jag huvudsakligen arbetat med utveckling och utvärdering av vårt gemensamma Nordiska regionala numeriska prognossystem HIRLAM, under åren 1985-1988 i Köpenhamn.
Under de senaste åren har jag arbetat med olika projekt inom numeriska analyser och prognoser, och då speciellt med utvärderingar och valideringar. Jag fungerar också som ”kompetensresurs” när det gäller återanalyser och ECMWFs programsystem.

Tel: 011 495 85 17