Modellering av marken i numeriska modeller

Markens fysikikaliska beskrivning, är en viktig komponent såväl för att beskriva vädret nära marken, som för väderutvecklingen i stort