Magnus Lindskog

Magnus Lindskog

Ph.D., forskningsledare

Telefon: 011-495 8603

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Jag arbetar med olika aspekter av data-assimilering for numeriska väderprognoser. Min forskning täcker utveckling av algoritmer, hantering av bakgrundsfelsstatistik och observationshantering, både för atmosfären och marken. Jag är involverad i en rad nationella och internationella forskningsprojekt och också i vidareutveckling av det gemensamma svensk-norska operationella väderprognossystemet, som täcker ett nordeuropeiskt område. De metodikförbättringar jag bidrar till är 4-dimensionell variationell data-assimilering för atmosfärsdelen av det prognossystem som appliceras på SMHI, med en modellupplösning på kilometerskalan. Vidare applicerar jag Kalman-filter baserade data-assimileringsmetodiker för att beskriva starttillståndet för markdelen av prognossystemet som appliceras på SMHI. Arbetet med observationshantering är fokuserat på observationstyper som anses viktiga för data-assimilering på km-skalan, såsom fuktighetsinformation från det globala navigeringssystemet baserat på satellitinformation (GNSS) och markfuktighetsinformation från det Avancerade Scatterometer (ASCAT) instrumentet. Jag är involverad i ett nationellt projekt, RSLAND, finansierat av Rymdstyrelsen. De Europeiska projekt jag är involverad i är DNICAST, IMPREX and COST ES1206. Alla nämnda projekt fokuserar på att förbättra olika aspekter av de numeriska väderprognoserna.

Forskningsintressen

Modellering för numeriska väderprognoser, data-assimilering, observationshantering.

Speciell kompetens

Forskningsledare inom data-assimilering för numeriska väderprognoser.