Björn Stensen

Björn Stensen

Forskare

Telefon: 011-495 8452

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Arbetar med ensembleprognoser och verifikation av dessa inom HIRLAM och MetCoOp.

Forskningsintressen

  • Numeriska väderprognoser och kaosteori.
  • Ensembleprognoser och perturberingsmetoder.
  • Ensembleverifikation.

Speciell kompetens

Python, R.