Webinar 11 september - Klimatanpassa städer med grönska och grönstruktur

Vill du få en kort introduktion till urbant klimat och grön infrastruktur? Vill du veta mer om Stockholm Stads arbete och erfarenheter med gröna lösningar och grönytefaktorn.

Tisdag 11 september kl 14.00-14.45 sänder vi från SMHI. Jorge Amorim (SMHI) och Christina Wikberger (Stockholm Stad) ger korta presentationer.

Dessa kommer att livesändas på denna sida.

Vi vill identifiera praktiska behov och hinder, liksom kunskapsluckor, för en mer effektiv implementering av urban grön infrastruktur som ett redskap för klimatanpassning i utformning och planering av nordiska städer.

Därför börjar vi sändningen med mentimeterfrågor till dig, så ha mobiltelefonen (eller annan internetuppkopplat redskap) beredd.