Cecilia Bennet, luftmiljöforskning

Cecilia Bennet

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Telefon 011-495 85 63

  • Spridningsmodellering
  • Aerosolmodellering
  • Scarp-projektet
  • Doktorsavhandling med inriktning på regional luftkvalitetsmodellering i Sydostasien