Camilla Andersson, luftmiljöforskning

FoU personal: Camilla Andersson

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Telefon 011-495 8203

 • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
 • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida klimatförändringar
 • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa, speciellt i Europa
 • Aerosolmodellutveckling

Senaste publikationer av Camilla Andersson

 1. Theobald,Mark R.
  An evaluation of European nitrogen and sulfur wet deposition and their trends estimated by six chemistry transport models for the period 1990-2010
  2019
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 19, no 1, 379-405 p.
  DOI: 10.5194/acp-19-379-2019
 2. Andersson,Camilla
  Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden
  2018
 3. Otero,Noelia
  A multi-model comparison of meteorological drivers of surface ozone over Europe
  2018
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 18, no 16, 12269-12288 p.
  DOI: 10.5194/acp-18-12269-2018