Camilla Andersson

Camilla Andersson

Docent, luftmiljöforskare.
Forskningsledare för regional modellering av luftkvalitet och dess effekter

Telefon 011-495 8203
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

 • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
 • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida emissions- och klimatförändringar
 • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa och växtlighet, speciellt i Europa

Forskningsintressen

 • Luftkvalitet på norra halvklotet, regional luftkvalitet och luftkvalitet i städer
 • Modellering av människor och vegetation exponeras för marknära ozon, aerosoler och nedfall av försurande och övergödande ämnen
 • Scenarier och kartläggning av historiska, nuvarande och framtida förhållanden

Specialkompetenser

Forskningsledare, koordinator av forskningsprogram och projektledare, forskare, utvecklare, expertrådgivare, vetenskaplig programmerare

Publikationer

Senaste publikationer av Camilla Andersson på SMHI

 1. Theobald,Mark R.
  An evaluation of European nitrogen and sulfur wet deposition and their trends estimated by six chemistry transport models for the period 1990-2010
  2019
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 19, no 1, 379-405 p.
  DOI: 10.5194/acp-19-379-2019
 2. Andersson,Camilla
  Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden
  2018
 3. Otero,Noelia
  A multi-model comparison of meteorological drivers of surface ozone over Europe
  2018
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 18, no 16, 12269-12288 p.
  DOI: 10.5194/acp-18-12269-2018

Fler publikationer av Camilla Andersson