SMHI Rossby Centre 20 år: Klimatmodellering sedan 1997 – grunden till kunskap om ett förändrat klimat

Rossby Centre, SMHIs klimatmodelleringsenhet, firar 20 år. På dessa år har Rossby Centre vuxit från att vara ett nystartat center till att vara en väletablerad och erkänd internationell aktör. Jubileet firar vi med en konferens för forskare och användare av klimatforskning och klimattjänster den 13-14 september 2017. 

När Rossby Centre startade 1997 hade FNs klimatpanel ett par år tidigare gjort försiktiga formuleringar som antydde att det skulle finnas en märkbar mänsklig påverkan på det globala klimatet. För Sverige saknades till stor del kunskap om hur ett förändrat klimat skulle kunna påverka landet.

Sedan dess har kunskapen vuxit fram. FNs klimatpanel uttryckte i sin senaste utvärderingsrapport om klimatförändringen att människans påverkan på klimatsystemet är tydlig, den globala uppvärmningen fortsätter och den kan till största delen knytas till människans aktiviteter.

Rossby Centre idag

Idag är Rossby Centre Sveriges största grupp för klimatmodellering och forskning om klimatsystemet, med utveckling av både regionala och globala klimatmodeller.

Rossby Centre har byggt upp ett internationellt välanvänt underlag om förändrat klimat, och levererar nu detaljerade klimatsimuleringar inte bara för Sverige, utan för stora områden i världen. Informationen presenteras allt mer i användarvänliga klimattjänster, som ska underlätta arbete med klimatanpassning och vid olika effektstudier.

Forskarna på Rossby Centre är aktiva i en rad internationella projekt och bygger också upp kunskap i exempelvis Afrika, för att fler forskargrupper ska kunna stå på egna ben och ta fram klimatinformation för sina länder.

Bjuder in till konferens

Rossby Centre firar 20-årsjubileet med en konferens i två dagar, 13-14 september 2017. Den första dagen har fokus på forskning och modeller, den andra dagen är inriktad mot klimattjänster och klimatanpassning.

Under sommaren ska programmet fastställas, men vi kan redan nu avslöja några av de bekräftade talarna. Talarlistan kommer att växa efter hand och det slutliga programmet kommer att innehålla presentationer både från medarbetare på Rossby Centre och övriga SMHI samt ett antal inbjudna nationella och internationella talare. Det kommer även att bli tid för diskussioner.

Konferensen kommer att vara på Arbetets museum i Norrköping.

Mer detaljer kommer allteftersom, men redan nu kan du reservera datumen i kalendern!

Preliminärt program SMHI Rossby Centres 20-årsjubileum
Onsdag 13 september  
Välkommen och inledning samt seminarier på tema:   
Klimatmodellering Erland Källén (ECMWF, Europeiska centret för medellånga väderprognoser samt Stockholms universitet)
Gunilla Svensson (Stockholms universitet)
Jordsystemmodellering Ilona Riipinen (Stockholms universitet)
Paul Miller (Lunds universitet)
Regional och lokal klimatinformation Jens Christensen (University of Copenhagen)
Forskningssamarbeten Deliang Chen (Göteborgs universitet)
Shuting Yang (DMI, Danmarks meteorologiska institut)
Torsdag 14 september  
Seminarier på tema:  
Utveckling av klimattjänster Carin Nilsson (Lunds universitet)
Berit Arheimer (SMHI)
Nordiskt perspektiv på  klimattjänster Hilppa Gregow (FMI, Finlands meteorologiska institut)
Stefan Sobolowski (University of Bergen)