Primavera – Högre upplösning i globala klimatmodeller

Projektet ska utveckla en ny generation avancerade och välutvärderade högupplösta globala klimatmodeller, som är kapabla att simulera och förutsäga regionalt klimat med oöverträffad noggrannhet, till nytta för regeringar, företag och samhället i stort.

Global klimatmodellering använder idag ofta en skala med 100 km upplösning. Målet för projektet PRIMAVERA är en ny generation högupplösta globala klimatmodeller. Forskare förfinar den horisontella upplösningen i de globala klimatmodellerna till 25-40 km.

SMHIs forskare ska arbeta med analys och förståelse av hur en så hög upplösning i modellerna kan förbättra representationen av de processer som påverkar klimatet, särskilt med inverkan på Europas klimat. Forskarna ska arbeta med till exempel den nordatlantiska oscillationen, kopplingar mellan Arktis havsisutbredning och Europas klimat, och extrema väderhändelser över Europa.

PRIMAVERA leds av universitetet i Reading i Storbritannien. Sammanlagt 19 olika europeiska forskargrupper deltar i projektet. Från Sverige deltar SMHI och Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Projektet finansieras via EUs forskningsprogram Horisont 2020.