Minchao Wu

PhD, klimatforskare

smhi foto

Telefon: +46 11 495 82 46   
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Research Gate ID: Minchao Wu

Verksamhetsområden

Utveckling och tillämpling av regionala jordsystemmodeller med hög upplösning och med fokus på samverkan mellan land och atmosfär och speciellt vegetationens dynamik och återkoppling. Bedömning av modellprestanda över tropiska regioner och det på skalor från kontinenters storlek ner till konvektionens yta. Afrika används preliminärt som testdomän.

Forskningsintressen

 • Vegetationsdynamik och koldioxidkretslopp; effekter av markytans egenskaper (jordfuktighet, topografi och hur vegetation täcker marken) i regionala klimatmodeller, med andra ord hur vegetation påverkar klimatextremer.
 • Hur effekten av olika skalor påverkar årsvariabilitet och extremer i regionalklimat.
 • Vad högupplösta klimatmodeller kan ge för värden till klimattjänster.

Specialkompetenser

Programmering. Modelltillämpning och utveckling. Analys av modellers utdata.

Publikationer

Publikationer av Minchao Wu

 1. Wu,Minchao
  Vegetation-climate feedbacks modulate rainfall patterns in Africa under future climate change
  2016
  In: Earth System Dynamics, Vol. 7, no 3, 627-647 p.
  DOI: 10.5194/esd-7-627-2016