Lars Bärring

Lars Bärring, Rossby Centre

 

Fil.dr., Docent, forskare

Telefon 011-495 86 04
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Skype: lars.barring
Research Gate ID: Lars_Baerring

Verksamhetsområden

Utvärdering av klimatsimuleringar i relation till observations- och återanalysdata. Ensemblebaserad analys av regionala klimatmodelldata och tillämpningar för studier av klimateffekter. Samverkan med klimateffektforskare. Utveckling av metoder och verktyg för att skräddarsy och tillgängliggöra klimatdata.

Forskningsintressen

 • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
 • Hur kan data från återanalyser och ensembler av klimatprojektioner kombineras för analys och forskning om klimateffekter?
 • Hur kan klimatscenarier och återanalyser skräddarsys för att producera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer, skräddarsydda klimatindex för olika tillämningar.

Publikationer

Publikationer av Lars Bärring på SMHI

 1. Belusic,Danijel
  Climate Extremes for Sweden
  2019
 2. Mair,Louise
  Land use changes could modify future negative effects of climate change on old-growth forest indicator species
  2018
  In: Diversity & distributions, Vol. 24, no 10, 1416-1425 p.
  DOI: 10.1111/ddi.12771
 3. Bärring,Lars
  Does the projected pathway to global warming targets matter?
  2018
  In: Environmental Research Letters, Vol. 13, no 2
  DOI: 10.1088/1748-9326/aa9f72

Mer publikationer av Lars Bärring