Helena Martins

Helena Martins

PhD, Forskningskommunikatör

Phone +46 11 495 8705
Email: helena.martins@smhi.se
Skype: hmartins03051975

Verksamhetsområden

Kommunikation och spridning av resultat från Rossby Centre’s nationella och internationella projekt. Projektledning och koordinatorstöd. Säkerställa att SMHI och Rossby Centre’s forskning får maximal spridning och användning i samhället.

Forskningsintressen

 • Förbättra allmänhetens kännedom om Jordsystemmodeller och projektioner
 • Utveckla och använda nya tankesätt för att på ett bättre sätt presentera information om klimatförändringar med hjälp av målinriktat och interaktivt samarbete med forskare, beslutsfattare och den breda allmänheten
 • Jordsystemmodeller för att generera klimattjänster

Specialkompetenser

Projektledning och kommunikation.

Publikationer

Publikationer av Helena Martins på SMHI

 1. Rafael,S.
  Quantification and mapping of urban fluxes under climate change
  2017
  In: Environmental Research, Vol. 155, 321-334 p.
  DOI: 10.1016/j.envres.2017.02.033
 2. Miranda,A.I
  Case Studies: Modeling the Atmospheric Benefits of Urban Greening
  2017
  In: The Urban Forest - Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment, 89-99 p.
  DOI: 10.1007/978-3-319-50280-9_10
 3. Rafael,S.
  Influence of urban resilience measures in the magnitude and behaviour of energy fluxes in the city of Porto (Portugal) under a climate change scenario
  2016
  In: Science of the Total Environment, Vol. 566, 1500-1510 p.
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.06.037

Mer publikationer av Helena Martins