Helena Martins

Helena Martins

PhD, Forskningskommunikatör

Phone +46 11 495 8705
Email: helena.martins@smhi.se
Skype: hmartins03051975

 

Verksamhetsområden

Kommunikation och spridning av resultat från Rossby Centre’s nationella och internationella projekt. Projektledning och koordinatorstöd. Säkerställa att SMHI och Rossby Centre’s forskning får maximal spridning och användning i samhället.

Forskningsintressen

  • Förbättra allmänhetens kännedom om Jordsystemmodeller och projektioner
  • Utveckla och använda nya tankesätt för att på ett bättre sätt presentera information om klimatförändringar med hjälp av målinriktat och interaktivt samarbete med forskare, beslutsfattare och den breda allmänheten
  • Jordsystemmodeller för att generera klimattjänster

Specialkompetenser

Projektledning och kommunikation.