Helena Martins

Helena Martins

PhD, Forskningskommunikatör

Phone +46 11 495 8705
Email: helena.martins@smhi.se
Skype: hmartins03051975

Verksamhetsområden

Kommunikation och spridning av resultat från Rossby Centre’s nationella och internationella projekt. Projektledning och koordinatorstöd. Säkerställa att SMHI och Rossby Centre’s forskning får maximal spridning och användning i samhället.

Forskningsintressen

 • Förbättra allmänhetens kännedom om Jordsystemmodeller och projektioner
 • Utveckla och använda nya tankesätt för att på ett bättre sätt presentera information om klimatförändringar med hjälp av målinriktat och interaktivt samarbete med forskare, beslutsfattare och den breda allmänheten
 • Jordsystemmodeller för att generera klimattjänster

Specialkompetenser

Projektledning och kommunikation.

Publikationer

Publikationer av Helena Martins på SMHI

 1. Belusic,Danijel
  Climate Extremes for Sweden
  2019
 2. Rafael,S.
  Quantification and mapping of urban fluxes under climate change
  2017
  In: Environmental Research, Vol. 155, 321-334 p.
  DOI: 10.1016/j.envres.2017.02.033
 3. Miranda,A.I
  Case Studies: Modeling the Atmospheric Benefits of Urban Greening
  2017
  In: The Urban Forest - Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment, 89-99 p.
  DOI: 10.1007/978-3-319-50280-9_10

Mer publikationer av Helena Martins