Gustav Strandberg

Gustav Strandberg

Fil. Dr.

Telefon 011-495 82 68
Email: förnamn.efternamn@smhi.se
Skype: gstrandb
Research Gate ID: Gustav Strandberg

Verksamhetsområden

Utvärdering av regionala och globala klimatmodellsimuleringar, samt osäkerheter i klimatscenarierna. Paleoklimatstudier och betydelsen av annan drivning än växthusgaser. Information till allmänheten och användare av klimatscenariodata.

Forskningsintressen

 • Interaktion mellan vegetation och klimat
 • Modellsimuleringar av paleoklimat
 • Effekter av ett förändrat klimat

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata; mediakontakter.

 
Gustav Strandberg, klimatforskare på Rossby Centre, SMHI, berättar om hur beräkningarna av det framtida klimatet utförs.
Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige? Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, berättar.

Publikationer

Publikationer av Gustav Strandberg på SMHI

 1. Rana,Arun
  Contrasting regional and global climate simulations over South Asia
  2020
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-020-05146-0
 2. Davin,Edouard L.
  Biogeophysical impacts of forestation in Europe
  2020
  In: Earth System Dynamics, Vol. 11, no 1, 183-200 p.
  DOI: 10.5194/esd-11-183-2020
 3. Belusic,Danijel
  Climate Extremes for Sweden
  2019

Mer publikationer av Gustav Strandberg