Fler artiklar från Rossby Centre

2008

Rossby Centre Day 13-14 oktober 2008

Nordic-Arctic Climate Change: Towards an Earth System Approach. Workshop i Norrköping den 13-14 oktober, 2008.

Dokumentation till Rossby Centre Day 2008

EC-EARTH workshop 5 februari 2008

SMHI har organiserat en workshop för potentiella användare och utvecklare av nya klimatsystemmodellen EC-EARTH. Deltagare kom från SMHI och universiteten i Stockholm (MISU och ITM), Lund, Göteborg och Uppsala. Målet med workshopen var att skapa intresse och starta en användargrupp för framtida tillämpningar av EC-EARTH. En översikt av modellen och dess historik presenterades. Det mesta av dagen ägnades åt diskussioner kring modellutveckling.

FreshNor workshop 18-19 november 2008

Den hydrologiska cykelns betydelse för den smältande Grönlandsisen och den förändrade avrinningen till havet har identifierats som ett intressant forskningsområde. FreshNor är ett nystartat projekt som ska identifiera forskningsbehov och möjliga samarbeten inom Norden. Finansiär är Nordiska Ministerrådets Arktiska samarbetsprogram. FreshNors första workshop hölls 18-19 november på SMHI i Norrköping.

Ny rapport om klimatindex för Europa och Skandinavien

Nu finns en ny rapport om klimatindex beräknade för Europa och Skandinavien baserade på resultat från Rossby Centrets regionala modeller. Rapporten beskriver hur beräkningarna gjorts och resultat från klimatmodellerna och de olika indexberäkningarna presenteras också. Den mångfald klimatindexkartor som producerats finns tillgängliga under knappen Klimatdata ovan.

Climate indices for vulnerability assessments

2007

Rossby Centre Day 2007

Temat för årets Rossby Centre dag var att diskutera hur vi kan uppnå högre detaljeringsgrad i rum och tid avseende klimatinformation. Inbjudna talare presenterade problemställningar och möjliga metoder.

Rossby Centre 10-årsjubilerar

Den 14 juni firar Rossby Centre 10-årsjubileum med ett halvdagsseminarium.

Nytt om SMHIs klimatforskning

Nu finns det en ny informationsfolder om klimatforskningen på SMHI.

Klimatforskning på SMHI

Sveriges framtida klimat

En analys över det möjliga framtida klimatet i Sverige har gjorts baserat på beräkningar med klimatmodeller. Resultatet presenteras i form av en webbapplikation på svenska som kan nås via knappen Klimatdata ovan.

Sveriges läns framtida klimat