Erik Kjellström

Erik Kjellström, Rossby Centre

Professor i klimatologi

Telefon 011-495 85 01
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: erik_kjellstrom_smhi
Research Gate ID: Erik_Kjellstroem

Verksamhetsområden

Forskning kring klimat, klimatets variabilitet och klimatförändringar. Fokus på regional klimatmodellering och stöd till användare av klimatinformation. Internationellt samarbete bl a inom CORDEX-projektet.

Forskningsintressen

 • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
 • Hur kan klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat?
 • Hur kan klimatscenarier användas för att leverera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.

Publikationer

Publikationer av Erik Kjellström på SMHI

 1. Lenderink,Geert
  Systematic increases in the thermodynamic response of hourly precipitation extremes in an idealized warming experiment with a convection-permitting climate model
  2019
  In: Environmental Research Letters, Vol. 14, no 7
  DOI: 10.1088/1748-9326/ab214a
 2. Strandberg,Gustav
  Climate Impacts from Afforestation and Deforestation in Europe
  2019
  In: Earth Interactions, Vol. 23, no 1
  DOI: 10.1175/EI-D-17-0033.1
 3. Sorland,Silje Lund
  Bias patterns and climate change signals in GCM-RCM model chains
  2018
  In: Environmental Research Letters, Vol. 13, no 7
  DOI: 10.1088/1748-9326/aacc77

Se fler publikationer av Erik Kjellström