Erik Kjellström

Erik Kjellström, Rossby Centre

Professor i klimatologi

Telefon 011-495 85 01
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
Skype: erik_kjellstrom_smhi
Research Gate ID: Erik_Kjellstroem

Verksamhetsområden

Forskning kring klimat, klimatets variabilitet och klimatförändringar. Fokus på regional klimatmodellering och stöd till användare av klimatinformation. Internationellt samarbete bl a inom CORDEX-projektet.

Forskningsintressen

 • Till vilken grad kan klimatmodeller reproducera det observerade klimatet?
 • Hur kan klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat?
 • Hur kan klimatscenarier användas för att leverera användbara klimattjänster?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer.

Publikationer

Publikationer av Erik Kjellström på SMHI

 1. Sorland,Silje Lund
  Bias patterns and climate change signals in GCM-RCM model chains
  2018
  In: Environmental Research Letters, Vol. 13, no 7
  DOI: 10.1088/1748-9326/aacc77
 2. Nikulin,Grigory
  The effects of 1.5 and 2 degrees of global warming on Africa in the CORDEX ensemble
  2018
  In: Environmental Research Letters, Vol. 13, no 6
  DOI: 10.1088/1748-9326/aab1b1
 3. Kjellström,Erik
  European climate change at global mean temperature increases of 1.5 and 2 degrees C above pre-industrial conditions as simulated by the EURO-CORDEX regional climate models
  2018
  In: Earth System Dynamics, Vol. 9, no 2, 459-478 p.
  DOI: 10.5194/esd-9-459-2018

Se fler publikationer av Erik Kjellström