Forskningsområden

Forskningsverksamheten på Rossby Centre fokuseras på fördjupning av kunskaper om framtidens klimat i dess meteorologiska, oceanografiska och hydrologiska aspekter. Arbete sker både på utveckling av modeller och dataanalys, liksom modellering för processtudier och klimatförändringsforskning till stöd för studier på påverkan och anpassning.

satelite

Användning av observationsdata för processförståelse och utvärdering av klimatmodeller

satelite

Användning av observationsdata för processförståelse och utvärdering av klimatmodeller