Yeshewatesfa Hundecha

Fil. Dr.

Yeshewa Hundecha

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering, klimatförändringars påverkan på hydrologin, hydrologiska extremer

Specialkompetens

Hydrologisk modellering, statistisk analys och stokastisk modellering, vetenskaplig programmering

Forskningsintressen

Hydrologisk regionalisering och parameterskattning, stokastisk modellering av hydrometeorologiska variabler, modellering och analys av hydrologiska/ hydrometeorologiska extremer, analys av effekterna av
klimat-och markanvändningsförändringar på hydrologiska extremer