Workshop om snömodellering

Den 27-28 januari ordnades ett seminarium på SMHI om snömodellering.

Workshopen lockade deltagare från universitet i Sverige (KTH, LTU), Frankrike (CEMAGREF) samt vattenkraftindustrin i Sverige (Vattenfall, Vattenregleringsföretagen) och Norge (Statkraft).
 
Workshopen inleddes på torsdag eftermiddag med ett antal presentationer som på olika sätt handlade om snömodellering. Programmet presenteras nedan. Dokumentation finns i högerspalten.

Fredagen ägnades åt diskussioner om olika vägar för att förbättra modellering av snö, och på så sätt minska felet i vårflodsprognoser. Fredagens diskussion sammanfattas i en vitbok om snö.

För mer information, kontakta .
 

Program torsdag 27 januari

13:00 – 13:30 Angela Lundberg
Improving Precipitation Phase LTU Determination through Air Mass Boundary Identification

13:30: – 14:00 David Gustafsson
Snow melt runoff simulations using KTH ensemble Kalman filter assimilation of distributed snow data

14:00 – 14:30 Vazken Andreassian
What are the minimal ingredients of a CEMAGREF generalist snowmelt-snow accumulation routine?

15:00 – 15:30 Göran Lindström
A systematic review of sensitivities in the SMHI Swedish flood-forecasting system with emphasis on snow modeling

15:30 – 15:45 Barbro Johansson
Test of snow routine from swiss HBV in SMHI Överuman

15:45 – 16:00 Lars Marklund
The use of earth observation technology to SMHI improve the characterization ice and snow

16:00 – 16:30 Patrick Samuelsson
Modelling of snow in NWP and climate SMHI models