Visualiseringsteknik

Visualiseringsteknik gör det enklare att se och förstå mycket komplexa saker och samband.

Spännande arbeten pågår för att hitta nya vägar för att kunna visualisera och illustrera våra ofta mycket svåröverskådliga forskningsresultat i möten med andra forskare, beslutsfattare, studenter eller allmänhet.

Statistics eXplorer är ett verktyg som kan visualisera stora mängder data och presentera flera diagram silmultant för utvalda områden, se figur 1. Detta verktyg används bl a i E-HYPEWeb.

StatisticseXplorer
Figur1. Exempel på illustrativa diagram som kan tas fram i Statistics eXplorer.

Filmer har tagits fram i olika format, t ex för dom visning, se figur 2. Filmerna har anpassats både för liten portabel geodom, för stor dom och vanlig visning. Filmerna har tagits fram i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C.

Visualiseringsdom
Figur 2. Portabel geodom för visning av filmer. (Bild Eluminati)

Att geodomen är en uppskattad visualiseringsteknik visades inte minst då filmprodukten ”Baltic Vision” utsågs till vinnare av havsmiljöprogrammet BONUS kommunikationspris ”BONUS+ award 2011 for the best public engagement activity or product". Det är alltså en teknik som är här för att stanna och vidareutvecklas.

Under våren 2012 undertecknades ett avtal för fortsatt samarbetekring visualisering mellan SMHI, Centrum för klimatpolitisk forskning och Visualiseringscenter C.