Visualisering i vatten- och klimattjänster

En bättre vy av framtiden!

temperature-mean

Olika användare tolkar information på olika sätt och därför måste visualisering av data skräddarsys för att passa olika behov och nivå på kunskap. SMHI distribuerar vattenrelaterad information för många olika ändamål. Stora datamängder produceras som är värdefulla för t.ex. beslutsfattare, forskare och allmänheten. Information måste visualiseras för en effektiv användning, men att endast titta på visualiserad data är inte tillräckligt för majoriteten av användarna. Expertrådgivning, information om osäkerheter, analys av trender och mönster etc. är nödvändiga för att användarna ska ta till sig resultaten och använda dem som stöd i sitt beslutsfattande.

Vi tillhandahåller visualiserad information genom olika portaler, t.ex. HYPEweb, swicca.eu och climateservice-global.eu. Portalerna utvecklas med ett agilt tillvägagångsätt där användarna ger återkoppling i ett tidigt skede vilket leder till mer användbara produkter.

Utvecklingsfokus

  • Visualisering av korttidsprognoser, säsongsprognoser och klimatpåverkan.
  • Presentation av osäkerheter och modellprestanda.
  • Lättillgänglig användarhandledning för effektiv användning och förståelse av presenterad data.