Thomas Bosshard

Fil. Dr.

Thomas Bosshard 2012

Verksamhetsområden

Utveckling av statistiska nedskalningsmetoder, analys av klimatmodeller och hydrologisk modelldata

Specialkompetens

Tillämpning av olika statistiska metoder för hydroklimatologisk data

Forskningsintressen

Hydrologi i ett föränderligt klimat, osäkerhetsanalys av hela modellkedjan vid klimateffektstudier