Seminarium – HYDROIMPACTS 2.0 – Strategisk forskning kring hydrologiska klimateffekter

Projektet Hydroimpacts 2.0 håller ett öppet seminarium om projektresultaten måndag 13 oktober kl 13-16 på SMHI i Norrköping. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med hydrologiska klimateffekter, t ex inom samhällsplanering, klimatanpassning eller forskning.

Program

Agenda Seminarium Hydroimpacts 2.0
Agenda Seminarium Hydroimpacts 2.0 -13 oktober 2014, 13-16 SMHI Norrköping eller via webbsändning. Förstora Bild

Om projektet HYDROIMPACTS 2.0

Enligt framtidsscenarier från globala och regionala klimatmodeller kommer klimatförändringen att ha en djupgående påverkan på hydrologiska processer i olika tids- och rumsskalor. Hydrologiska klimateffektstudier har en nyckelroll vid analys och planering inom en rad viktiga samhällsfunktioner såsom vatten- och energiförsörjning, säkerhet och miljö. Forskning behövs emellertid för att bättre förstå möjligheter och begränsningar, för att utveckla bättre metoder och verkyg samt att meningsfullt kommunicera resultaten

Det övergripande syftet med HYDROIMPACTS 2.0 har varit att signifikant förbättra möjligheterna till bedömning av hydrologiska klimateffekter genom forskning och utveckling i tre huvudsakliga områden:

  • Klimatmodelldata: Nya projektioner har producerats, även med hög upplösning. Metoder för nedskalning och korrektion av systematiska fel har utvecklats, t.ex. för hög tidsupplösning, för att ta hänsyn till vädersituationen samt att fungera för även andra atmosfäriska variabler än nederbörd och temperatur.

  • Hydrologiska klimateffekter: Arbetet har fokuserats mot effekter på mycket små och mycket stora skalor. De förstnämnda inkluderar klimateffekter på urban hydrologi och föroreningstransport i mark; de sistnämnda klimatkopplingar mellan olika regioner samt hydrologiska klimateffekter på kontinental skala.

  • Support och kommunikation: Data för framtida hydrologiska projektioner i Sverige och Europa har gjorts fritt tillgängliga, mjukvara för nedskalning och visualisering har utvecklats, pedagogiskt material för olika grupper av användare samt den intresserade allmänheten har producerats.

Mer information om projektet .