René Capell

Fil. Dr.

Rene Capell

Verksamhetsområden

Processhydrologi, hydrologisk modellering, modellutveckling

Specialkompetens

Miljö-tracers i hydrologisk analys av avrinningsområden, hydrologisk modellutveckling, utvärdering och jämförelse av modellstrukturer.

Forskningsintressen

Skalering av avrinningsprocesser, analys av dominanta avrinningsprocesser med hjälp av landskapsegenskaper, hydrologiska prognoser.