Rafael Pimentel

Fil. Dr

Rafael Pimentel

Verksamhetsområde

Global hydrologisk modellering, satellitdata, och dataassimilering.

Forskningsintresse

Snöns dynamik i semiarida områden, förståelse av hydrologiska processer, hydrologisk modellering och osäkerhetsanalys. Samla data för hydrologisk modellering: in situ och fjärranalys. Tekniker för data assimilering.

Specialkompetens

Förståelse av snöprocesser i semiarida regioner genom kombination av observationsdata och modellering.