Peter Berg

Fil. Dr.

Peter Berg, Rossby Centre

Roll i gruppen

  • Seniorforskare
  • Forskningsledare inom hydrometeorologiska extremer/ytterligheter i ett framtida klimat

Expertis

  • Nederbördsprocesser
  • Radarinformation
  • Biasjustering
  • Klimatscenarier

Särskilda meriter

  • H-index: 18 i Web of Science