Patrik Wallman

Tekn.dr.

Patrik Wallman 2010

Verksamhetsområden

Modellering av biogeokemi, markkemi och vegetation.

Specialkompetens

Systemanalys och systemdynamisk modellering. Fortran-programmering.

Forskningsintressen

Ekosystemmodellering, deltagandeprocesser med hjälp av modellering, kunskapsöverföring mellan forskare, beslutsfattare och allmänhet.