PAMO

Deltagande modellering for analys av klimatpåverkan på vattenresurser i södra Afrika

Syftet med projektet är att analysera hur deltagande modellering kan användas för att ta fram lokalt föreslagna anpassningsplaner för inverkan av klimatförändringar på vattenresurser. Projektet genomförs i Thukelas avrinningsområde i KwaZulu Natal, Sydafrika.

Tre grupper har deltagit i arbetet med att utvinna relevant information genom att köra avrinningsområdesmodellen ACRU med tre klimatscenarier (1961-2050), samt genom att använd dessa resultat för att ta fram anpassningsplaner; 1) småskaliga lantbrukare 2) kommersiella lantbrukare 3) regionala myndigheter.

Vid gruppmöten har deltagarnas bild av klimatförändringar analyserats, experterna förklarar hur de arbetar med modeller, deltagarna definierar vilken typ av information och vilka problem som är viktiga (d v s för vilka modellbaserad information måste tas fram). Anpassningsstrategier som är anpassade efter lokala önskemål och förhållanden har formuleras. Slutligen har grupperna gemensamt tagit fram en plan som har presenteras för myndigheter och organisationer. .

Period: 2006-2009 (Sida/SAREC), 2009-2012 (Research Links)

Finansiär: Sida/SAREC, VR (Research Links)

Ansvarig vid SMHI/CSPR: Lotta Andersson

Samarbetspartner: University KwaZulu Natal, Sydafrika

Referenser

- Andersson, L., Wilk, J., Graham, P., Warburton, M., 2009. Local assessment of vulnerability to climate change impacts on water resources in the Upper Thukela River Basin, South Africa – Recommendations for adaptation. SMHI Rep. Climatology No 1, September 2009. SMHI, Norrköping, Sweden. ISSN 1654-2258, 47 pp.

- Andersson, L., Wilk, J., Graham, P., Warburton, M. 2010. Participatory modelling for locally proposed climate change adaptation related to water and agriculture in South Africa. Conference proceedings FRIEND, Fez, Morocco, October 2010. IAHS Publication 340, 214-220.

- Andersson, L., Alkan Olsson, J, Jonsson, A. Wilk, J. 2010. Use of participatory scenario modelling as platforms in stakeholders dialogues. 10th Kovacs Colloquim. Paris July 2010. IAHS Publication 338, 187-192.

- Graham, L.P, Andersson, L, Horan, M., Kunz, R., Lumsden, T., Schulze, R., Warburton, M., Wilk, J. and Yang, W., 2011. Using multiple climate projections for assessing hydrological response to climate change in the Thukela River Basin, Physics and Chemistry of the Earth. 36, 727-735. doi:10.1016/j.pce.2011.07.084