Om oss

SMHIs hydrologiska forskningsenhet sammanställer, skapar och förmedlar kunskap om sötvatten till samhället på olika tids- och rumskalor.

FoUh 2019
Hydrologiska Forskningsenheten på SMHI.

Den hydrologiska forskningsenheten arbetar med forskningsprojekt, uppdrag och att förbättra SMHIs produktionskedja för prognoser och utredningar. Arbetet är ofta användarstyrt och utförs i samverkan med andra institutioner och företag i Sverige, Europa och världen. Dessutom levererar vi öppna data från våra modellsystem och öppen källkod för hydrologisk numerisk modellering.
 

Just nu fokuserar vi på följande utmaningar: