North Hydrology

Älv- och sjöisprocesser

North Hydrology är ett vetenskapligt projekt som involverar flera organisationer, institut och forskargrupper från länder där älv- och sjöis har stor betydelse för hydrologin. Det generella målet med North Hydrology-projektet är att undersöka möjligheterna för att använda fjärranalys, modeller och in situ-mätningar för att beskriva älv- och sjöisprocesser samt hur dessa påverkar de hydrologiska systemen.

Period:Juli 2010 – juli 2012

Finansiärer: European Space Agency (ESA)

Ansvarig vid SMHI: Lars Marklund

Samarbetspartners: University of Waterloo (Canada), Environment Canada (Canada), ENVEO IT GmbH (Österrike), Finnish Environment Institute (Finland), Finnish Meteorological Institute (Finland), INRS – Centre Eau Terre Environnement (Canada), Northern Research Institute Tromsø (Norge), Norsk Regnesentral (Norge), SMHI(Sverige)