MYOCEAN Pan-European River Runoff

Syfte: Att demonstrera leveransen av operationella realtidsflöden och närsaltsflöden till hav från land med fokus på Östersjön och Nordsjön.

Period: 2010-2011

Finansiär: Projektet MYOCEAN projektet, delfinansierat av EU FP7

Ansvarig vid SMHI hydrologi: Chantal Donnelly

Samarbetspartner(s): IMR (institute for Marine Research, Bergen Norway), met.no (Norwegian Meteorological Institute, Oslo, Norway)