Mistra-SWECIA

SWEdish research programme on Climate, Impacts and Adaptation.

SWECIA står för SWEdish research programme on Climate, Impacts and Adaptation.
Inom detta projekt samlas flera vetenskapsområden för att arbeta fram ny kunskap om klimatfrågan.
 
Mistra-SWECIA syftar till att skapa bättre förståelse och förutsättningar för beslut om åtgärder, framförallt när det gäller arbetet med klimatanpassningar. Programmet syftar bland annat till att underlätta studier för återkopplingseffekter mellan klimatet och samhällets beslut, socioekonomisk utveckling, markanvändning mm.

Olika beräkningsmodeller inom klimat, ekonomi och effekter av förändrat klimat kommer att kombineras i ett gemensamt ramverk.

Inledningsvis används existerande globala och regionala klimatmodeller, en global ekonomisk modell såväl som modeller för hydrologiska konsekvenser och effekter på ekosystem.

Arbetet vid den hydrologiska forskningsenheten omfattar dels uppskattning av framtida förändringar av lokal nederbörd, dels simuleringar av vad dessa förändringar får för konsekvenser vad gäller avrinning och översvämningar i städer.

Under 2008-2009 genomfördes en omfattande studie av framtida klimateffekter på Stockholms huvudavloppssystem (Olsson m.fl., 2010). Dessutom har metodik utvecklats för att skala ned extrem korttidsnederbörd från klimatmodell till lokal skala (Olsson m.fl., 2011).

Period: 2008-2011

Finansiär: Mistra

Ansvarig vid SMHI: Jonas Olsson

Samarbetspartner(s): Stockholms Universitet, Lunds Universitet, Stockholm Environment Institute

Hemsida: http://www.mistra-swecia.se/

Publikationer:  
* Olsson, J., Dahné, J., German, J., Westergren, B., von Scherling, M., Kjellson, L., Ohls, F., and A. Olsson (2010) En studie av framtida belastning på Stockholms huvudavloppsnät, SMHI Reports Climatology No 3, SMHI, SE-601 76 Norrköping, 42 pp.
* Olsson, J., Willén, U., and A. Kawamura (2011) Downscaling extreme Regional Climate Model (RCM) precipitation for urban hydrological applications, Hydrol. Res., in press.