Maria Elenius

Fil. Dr.

Maria Elenius FoUh 2019

Roll

Forskare

Expertis

  • S-HYPE (den hydrologiska modellen för Sverige)
  • Ytvatten- och grundvattenflöden
  • Vattenkvalitet

Särskilda meriter

H-index: 5