Luis Pineda

Fil. Dr.

Luis Pineda

Verksamhetsområde

Hydrologisk modellering: uppsättning, kalibrering, osäkerhets analys. Modellassimilering med observationer.

Forskningsintresse

Förståelse av klimatvariationer och deras påverkan på regional hydrologi.

Klimatanpassad hydrologi i utvecklingsländer.

Hydroklimatologiska säsongsprognoser.

Specialkompetens

Hydroklimatologisk statistik, hydrologisk modellering, hydrologi och klimat i tropiska områden.