Louise Crochemore

Fil. Dr

Louise Crochemore

Verksamhetsområde

Säsongsprognoser och global HYPE-modell.

Forskningsintresse

Hydrometeorologiska långtidsprognoser, verktyg för riskbedömning vid beslutsfattande, hantering av reservoirer.

Specialkompetens

Programmering, statistisk analys, modellutvärdering.