Louise Crochemore

Fil. Dr.

Louise Crochemore

Roll i gruppen

  • Forskare

Expertis

  • Hydrometeorologiska prognoser
  • Global modellering
  • Modellutvärdering
  • Osäkerhet
  • Riskbedömning