Lorna Little

Fil. Dr.

 

Verksamhetsområde

Vetenskaplig kommunikation och projektledning inom hydrologi.

Specialkompetenser

Vetenskaplig kommunikation inom polarforskning och botanik, och underlättande av deltagandeprocesser.

Forskningsintressen

Botanik och polarforskning, vetenskaplig kommunikation om klimatförändringar.