Leonard Santos

Fil.Dr

Leonard Santos

Roll

Post-doc i hydrologisk modellering

Expertis

  • Modellering av hydrologiska processer
  • Utvärdering av modellosäkerheter
  • Användning av stora datamängder